Από την ανοικτή συζήτηση για τους Νέους στην Πολιτική. Προσκεκλημένος του Ευρωπα…

Από την ανοικτή συζήτηση για τους Νέους στην Πολιτική. Προσκεκλημένος του Ευρωπαϊκού κόμματος φιλελεύθερων και δημοκρατών (ALDE party) και του Europe direct.

Τα παραλειπόμενα:
https://goo.gl/XJ7X6T

About Author

Connect with Me: