Η Κυβέρνηση καταστρέφει την Αυτοδιοίκηση αλλάζοντας το εκλογικό σύστημα, σε μια …

Η Κυβέρνηση καταστρέφει την Αυτοδιοίκηση αλλάζοντας το εκλογικό σύστημα, σε μια προσπάθεια να προκαλέσει χάος για να περιορίσει τις εντυπώσεις από την επερχόμενη συντριπτική ήττα της. Η απλή αναλογική –που προτείνει- ισοδυναμεί με ακυβερνησία είτε πρόκειται για το κεντρικό Κράτος, είτε πρόκειται για την Αυτοδιοίκηση. Οι Δήμαρχοι πρέπει να μπορούν να λαμβάνουν τις αποφάσεις τους με βάση την εντολή που έλαβαν από τους πολίτες. Αυτός ο νέος νόμος, πρέπει καταργηθεί!

About Author

Connect with Me: