Οικολογία στα σχολεία

  • Το 2008, εντάχθηκαν τα σχολεία της Κηφισιάς στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ενεργειακής αποδοτικότητας «Εξοικονομώ».
  •  Το 2008, δενδροφυτεύτηκαν τα σχολεία της Κηφισιάς με έξοδα της GreenBelt.

Πρόεδρος σχολείων Κηφισιάς 2008-2010, Δημοτικός Σύμβουλος.

About Author

Connect with Me: