Δασοπροστασία

Το 2013, ενισχύθηκε η ομάδα εθελοντών δασοπυροσβεστών, με εξοπλισμό, οχήματα και νέες εγκαταστάσεις, με αποτέλεσμα να είναι μια από τις ισχυρότερες ομάδες πολιτικής προστασίας.

About Author

Connect with Me: