Το πρώτο πράσινο δημόσιο κτήριο στην Ελλάδα

το 2007 δημιούργησα «το πρώτο πράσινο δημόσιο κτήριο στην Ελλάδα», με την εγκατάσταση φωτοβολταικών πλαισίων και την εγκατάσταση προγραμμάτων ανακύκλωσης και κομποστοποιησης. (Πρόεδρος Κέντρου Φιλίας –ΚΑΠΗ, Δημοτικός Σύμβουλος Κηφισιάς)

About Author

Connect with Me: