Πρώτη φορά Κομποστοποίηση στη πηγή

Το 2012 ξεκίνησε ,για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η κομποστοποίηση απορριμμάτων στη πηγή. (Αντιδήμαρχος Καθαριότητας 2011-2013)

About Author

Connect with Me: