Εθελοντισμός – «Kifisisstas»

Το 2013, δημιουργήθηκε η ομάδα εθελοντών δημοτών «Kifisisstas» που είχαν ως βασικό σκοπό την αναμόρφωση των κοινοχρήστων χώρων (Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Κηφισιάς).

About Author

Connect with Me: