Μια ενδιαφέρουσα αλλαγή στο φετινό γεύμα, του Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου,…

Μια ενδιαφέρουσα αλλαγή στο φετινό γεύμα, του Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου, φέτος αντι για ομιλία έγινε ανοικτή συζήτηση.
▪️ Μεταξύ των πολλών που συζητήθηκαν διαπιστώθηκε το σημαντικότατο περιθώριο για περαιτέρω βελτίωση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων στους τομεις: των επενδύσεων, της εκπαίδευσης, της ασφάλειας, της άμυνας και της στρατηγικής συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή.
#AmChamGr #nd #xipolitas 🇬🇷🇺🇸


About Author

Connect with Me: