Μόνο ο Πρόεδρος αποφασίζει ποιος θα είναι υποψήφιος – Η Νεα Δημοκρατία οφείλει να απευθύνεται και να ενώνει όλους τους Έλληνες.

Μόνο ο Πρόεδρος αποφασίζει ποιος θα είναι υποψήφιος – Η Νεα Δημοκρατία οφείλει να απευθύνεται και να ενώνει όλους τους Έλληνες.

About Author

Connect with Me: