Άμεση Δημοκρατία στην αυτοδιοίκηση

Το 2007, ξεκίνησε η πιλοτική εφαρμογή της λήψης αποφάσεων των μελών του Κέντρου Φιλίας Κηφισιάς (ΚΑΠΗ) μέσω της Άμεσης Δημοκρατίας. Τα μέλη του κέντρου αποφάσιζαν για τον τρόπο λειτουργίας και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του κέντρου. Η ενεργοποίηση των μελών είχε διπλό όφελος: τους παρείχε ένα ευρύ πεδίο σκέψης και συμμετοχής, ενώ παράλληλα αυτή η αμφίδρομη επικοινωνία καταδείκνυε στους ανθρώπους της Δημοτικής διοίκησης τις επιθυμίες και τις ανάγκες των δημοτών-μελών με έναν δομημένο τρόπο.

Πρώτη φορά Κομποστοποίηση στη πηγή

Το 2012 ξεκίνησε ,για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η κομποστοποίηση απορριμμάτων στη πηγή. (Αντιδήμαρχος Καθαριότητας 2011-2013)

Το πρώτο πράσινο δημόσιο κτήριο στην Ελλάδα

Το 2007 δημιούργησα «το πρώτο πράσινο δημόσιο κτήριο στην Ελλάδα», με την εγκατάσταση φωτοβολταικών πλαισίων. (Πρόεδρος Κέντρου Φιλίας Κηφισιάς 2006-2010, Δημοτικός Σύμβουλος)

Τα πρώτα Δημόσια Ψηφιακά σχολεία

Το 2007, δημιουργήθηκαν για πρώτη φορά σε δημόσιο σχολείο ψηφιακές τάξεις. Συγκεκριμένα το 20% των δηµόσιων δηµοτικών σχολείων της Κηφισιάς προμηθεύτηκε και εγκατέστησε διαδραστικούς πινάκες. (Πρόεδρος σχολείων Κηφισιάς, Δημοτικός Σύμβουλος). Επίσης, δημιουργήθηκε η πρώτη εκπαιδευτική ιστοσελίδα (e-learning) σε δηµόσιο σχολείο, κατά τα πρότυπα αντιστοίχων πανεπιστημίων του εξωτερικού. (Πρόεδρος σχολείων Κηφισιάς, Δημοτικός Σύμβουλος).